KURUMSAL EĞİTİMLER

Tüm eğitimler ve koçluklarda her konu başlığı için uluslararası standartlar ve akademik literatür temelden sunumlar gerçekleştirilir. 

İNSAN temalı Eğitim Konu Başlıklarına Örnekler :

Stres ve Performans Yönetimi

İnsan Kaynaklarının Geleceği ve Geleceğin İnsan Kaynakları

Kurum içi Duygu Yönetimi ve Yetenekleri Koruma

Değer Bazlı Zaman Yönetimi

Uluslararası Standartlarda Mentorluk ve Koçluk Becerileri

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler için İletişimin Temelleri

İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Proje Yönetimi

Her alandan Profesyoneller için Yardım Etmenin Temelleri

Eğitimcinin Eğitimi

Analitik Temelli Bütünsel Kişisel Gelişim Yaklaşımı ile Güncel Ruh Beden Zihin Teorileri ve Kurumsal Hayatta Pratik Edilmesi

Liderlik ve Beden Temelli Pratikler  

Hoşgörünün Kurum Kültürüne Adaptasyonu 

Bilinçli Farkındalık ve İyi Hali Bulmak ve Sürdürmek

PIC for PEAK ( presence intuition and challange ) / Zirveye ulaşmak için mevcudiyet, sezgisellik ve sınırlar   

Nesiller arası Çeşitliliğin Yönetimi

Beyin Temelli Yönetim ( nöreobiyoloji )

İyi’leştirme Metodumuz

Eğitimlerde İzlenen Yöntem ve Metodlar

Tüm Eğitimlerimiz , Seminerlerimiz , Koçluk ve Mentorluk Çalışmalarımız için Standartlarımız 

– Ulusal ve uluslararası standartlar, etik kod ve ilgili otorite kurumların çerçevesine uyumludur

– Uluslararası akademik literatürel bilgiye ve referansalara dayanır

– Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalar ile desteklenir

– Eşitlik ilkesine uygun Yetişkin Eğitimi gerçekleştirilir

– Sınıf içi fasilitasyon/kolaylaştırıcılık ve interakfit sohbet ile katılımcıyı odaklı tutar

– Her katılımcının mutlaka eğitimin içinde katılımı sağlanır 

– Kişi sınırı uygulanır, sınıf içi düzen standartlarında gerçekleşir

– Kurumun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun ön görüşmeler gerçekleştirilerek, kuruma özel olacak şekilde tasarlanır ve sunulur

– Teklif ile çerçevelendirilir

– Kayıt, sunum ve notlar için her proje ayrı değerlendirme ile gerçekleştirilir 

– Her eğitim bir proje olarak ele alınır ve kurumdaki proje yöneticisi ilgili departman ile iletişim muhattap alınarak sürdürülür

– Eğitimleri koçluk ve mentorluk gibi projeler ile destekleme tekliflerimiz içindedir, supervizyon toplantıları gerçekleştirilebilir 

– Online kanallar ile de gerçekleştirmek mümkündür

– Konum gözetilmez, seyahat edilebilir, ulusal ve uluslararası belirlenecek mekanlarda gerçekleştirilebilir

– Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilebilir

– Çeviri hizmeti ile sunulabilir

Eğitimcilerimiz ( İyi’leştirenler) : 

Zeynep Eda Türetken : ZeynepEdaTuretken.com

Huseyin Amir İmani : http://www.happyheart.cz/amir-imani-senior-mindfulness-trainer

Eğitmen Standartlarımız

– Alanında Uluslararası ve ulusal sertifikasyon sahibi, akademik temelli ve alanındaki tecrübeleri ispatlanmış donanımda eğitimcilerdir

– Uzun senelerdir aktif olarak alanlarında hizmet veren uzman profesyonellerdir

– Türkçe ve İngilizce olarak eğitimleri gerçekleştirebilmektedir

Kurum görüşmeleri, demo talepleri ve kurumunuza özel eğitim tasarım ve sunumları için lütfen iletişime geçiniz. 

DANIŞMANLIK

İyi’leşme Platformu, aşağıdaki başlıklarda sektör farkı gözetmeksizin danışmanlık hizmeti sunmaktadır : 

– Eğitim Projelendirme , Eğitim Tasarımı ve Sunumu

– İş Geliştirme ( Satış Pazarlama )

– Kurum Dili Oluşturma, İç ve Dış İletişim (  Sosyal Medya Reklam Halkla İlişkiler ) 

– Uluslararası İş Birlikleri Geliştirme ( İthalat İhtacat )

– Entegre Organizasyonel Sistem Kurma ve Faaliyete Geçirme 

– Kurum Kültürü Oluşturma ve Nesil Farklarının Yönetimi

– Bütünsel Psikoloji ve Kurum içi Duygu Yönetimi

– İnsan Kaynakları Stratejisi Oluşturma , Uygulama

– Yönetimsel Strateji

– Mentorluk ve Koçluk Projeleri ve Uygulamaları

– Eğitim Departmanı Stratejisi Oluşturma, Uygulama

– Kurumiçi Wellness / Wellbeing ( iyi oluş hali ) Yönetimi

Lütfen bilgi almak için iletişime geçiniz. 

AKREDİTASYON

Zeynep Eda Türetken’in Profesyonel Koçluk alanındaki ulusal ve uluslararası tecrübelerine dayanarak eğitimlerinizin ilgili otorite kurumlarca uluslararası akreditasyonu hizmeti sunulur. Bu hizmet eğitimciler ve eğitimlerini akredite etmek isteyen akademiler, okullar içindir. 

Uluslararası kurum ile İngilizce olarak iletişim, ilgili evrakların düzenlenmesi ve takibi, gerektiğinde çevirisi ve düzenlenmesi, bu konulardaki eksiklerin tamamlanması için bilgilendirme ve düzenlemeler ile akreditasyon süreçleri için danışmanlık gerçekleştirilir. 

Lütfen bilgi almak için iletişime geçiniz. 

ULUSAL ve ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

İyi’leşme Platformu hem ulusal hem de uluslararası kendi alanında uzman profesyonel eğitimciler ile çalışmaktadır. Dünya çapındaki uluslararası eğitimcilerin seyahatleri, Türkiye pazarında eğitim vermeleri ve tanınırlıkları gibi menajerlik hizmetleri bu kapsamdadır. 

İhtiyaca göre ek hizmet olarak eğitim sırasında ve dokümantasyonlarda çeviri hizmeti yapılabilmektedir. 

İyi’leşme Platformu yurt içinde pek çok parner şirket ile iş birliği gerçekleştirmektedir, alanlarındaki profeseyoneller ile ortak projeler gerçekleştirme ve danışmanlık sunmaktadır.

Örnek iş birliklerimizden bazıları : 

Aplikasyon : Mentornity

Araştırma : Pragma Research

Assesment ve Testler : Flow Q

Görsel Çalışmalar : DirtyShoot

Sosyal Medya Reklam : TazeFikir

Lütfen bilgi almak için iletişime geçiniz. 

AKADEMİK EĞİTİMLER – SEM – ÜNİVERSİTELER

İyi’leşme Platformu üniversiteler ile akademik iş birlikleri gerçekleştirmektedir. 

Üniversite sürekli eğitim merkezleri ile herkesin katılımına açık sertifika programları sunar. 

Aynı zamanda bu üniversitelerin kurumsal kataloglarında kurum içi kapalı eğitimler gerçekleştirmek üzere yer alır. 

Örnek Programlar : 

İTÜ SEM , Etkin Liderlik

Bahçeşehir Üniversitesi SEM, Mentorluk, Yardım Etme Sanatının İncelikleri

STK ve MESLEKİ KURULUŞLAR

İyi’leşme Platformu EMCC’de başlayan STK tecrübesini, Türkiye’deki Akreditasyon kuruluşu olarak MYK’ya bağlı ANKA Koçluk ile sürdürmektedir. 

YATRİKA STUDIO

İyi’leşme Platformu eğitim, seans ve fasilitasyonlar için alan kiralama hizmeti sunmaktadır. 

www.yatrikastudio.com üzerinden inceleyebilir bilgi alabilirsiniz.