İyi’leşme Platformu : Öteye, bulunulan yerden hedeflenen yere gitmek, progress yani performansta iyileşme göstermek demektir. 

WE MİND THE GAP ( BOŞLUKLARI DOLDURUYORUZ) : İNSAN değerlerinin ve yetkinliklerinin mevcut olandan daha iyi olana gitmesi için aradaki boşluğu eğitim ve koçluk hizmetleri ile dolduruyoruz, bunu Zeynep Eda Türetken ve birlikte çalıştığı profesoneller ile hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Yeni dünya insanı becerileri ile kendini donatmak isteyenlerin eğitim ve koçluk şirketidir. Akademik temellere dayanan bilgiler ile insan odaklı yaklaşımla eğitimlerini gerçekleştirir. Hem kurumsal hem bireysel hizmetler sunar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda sahip olunması gereken yetkinliklerin eğitimlerini verir. Koçluk ve mentorluk projeleri ile öğrenmeyi ve verilen eğitimleri destekler. Platform özelliği sebebiyle esnektir, yaratıcılığa ve gelişmeye açıktır, uyumlanabilir ve iş birliği mantığı ile çalışır. Açık eğitimlerle bireylere , kurumsal projelerle yöneticilere ve yönetici adaylarına , ulusal ve uluslararası en yetkin eğitmenlerle ile ulaşır. 

Şirketler ve içindeki tüm çalışan bireyler, yada şirketlerinden ayrı olarak kendini geliştirmek isteyenler, hepsi bir sistemin parçası. İyi’leşme Platformu yaklaşımı, bu sistem ihtiyaca göre bireysel gerektiğinde ise bütünsel şekilde hizmet vermeye açık bir yapılanma. Sizin ihtiyacınız her ne ise, her seviyeden eğitim vererek, ne eksikse onu tamamlayarak, sistemik bir iyi’leştirme sağlıyoruz.  

İyi’leşmenin Anlamı ve Amacı:

Koşarak akan ve geri alınamayan en değerli kaynak : zaman’ı ve içinde bulunduğumuz hızla gelişen dünyayı yakalamak! Gelişen dünyada ve teknolojide zamanı yakalayabilmek için ‘insan’ önemli. İnsan’ın becerilerini, bakış açısını, liderlik yeteneklerini geliştirdikçe önce kendini sonra içinde bulunduğu tüm bireysel ve kurumsal sistemleri iyi’leştirebilir. Mesela önce kendini, yaşama ve hissetme şeklini, sonra belki insan ilişkilerini, iş ilişkilerini, kurum içi ilişkilerini ve kurum için olan ilişkilerini… derken kurumu.. Biz iyi’leşirsek dünya da iyi’leşmez mi? İyi’leştirmek Demek: Olduğunuz yerden daha ileriye ve iyi’ye gitmek için bir yol demek.
İyileştirme vizyonuyla gelişim ihtiyacınızı anlamak, hedefler belirlemek ve hedeflere ulaşabilmeniz üzere birlikte yürümek demek.
Bireyler için açık eğitimler ve seanslar ile…
Kurumlar için kurumsal eğitimler, koçluk ve mentorluk projeleri ile…  

Başta Zeynep Eda Türetken olmak üzere, değer birliği içinde bulunulan Usta eğitmenlerin hizmetlerini kurumsal ve bireysel hizmet satınalmacılarına sunar. 

Hedef kitlesi, başta ulusal ve uluslararası kurumlar olmak üzere, orta ve üst düzey beyaz yakalı yönetici ve yönetici adaylarıdır. 

Hedefi, yeni dünya yetkinliklerini en kolay ve anlaşılır şekilde, akademik teorik bilgi temeline dayanarak pratiklerle kurumsal ve bireysel katılımcılara aktarmak, dinleyicilere bu yetkinlikleri hem öğretmek hem de uygulatarak öğretmek, kurumsal hayatlarına geçirmelerini sağlamaktır. 

Zeynep Eda Türetken tarafından 2019’da kurulmuş olan İyi’leşme Platformu Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti, tek ortaklı bir limited şirketi ve patentli bir markadır.   

2017 yılından bu yana İyi’leşme Platform’u, yer aldığı projelerdeki tüm paydaşların bir araya getirdiği her projede yeni bir ekiple yeniden şekillenen, ihtiyaca göre şekillenen ve bu çevik yapıya sahip eğitimcilerin yer aldığı bir eğitim şirketidir.  

Zeynep Eda Türetken Hakkında zeynepedaturetken.com üzerinden inceleyebilir bilgi alabilirsiniz.